RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA
DEŽELNI NARAVNI REZERVAT DOLINA GLINŠČICE

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA
OHRANITVENO-RAZVOJNI NAČRT NARAVNEGA REZERVATA DOLINE GLINŠČICE

Relazioni (in pdf) -- Poročila (v pdf formatu):

Tavole -- Zemljevidi
(in pdf, attenzione: in media 35 MB per file) -- (v pdf formatu, pozor: srednja velikost datotek je 35 MB):