Amministrazione trasparente
Transparentno upravljanje
- -
Trasparenza, valutazione e merito
Prozornost, ocenjevanje in zaslužnost

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, del D.Lgs. 150/2009, della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e delle linee guida emanate dalla CiVIT
V smislu Z.U. 82/2005, Z.U. 150/2009, Z. 190/2012, Z.U. 33/2013 in smernic s strani CiVIT (Neodvisne komisije za ocenjevanje, prozornist in celovitost javnih uprav)


tassi di assenza e presenza del personale dipendente - odsotnosti in prisotnosti osebja

Prospetti mensili - Mesečne preglednice

giugno 2015 (pdf) - junij 2015 (pdf)

maggio 2015 (pdf) - maj 2015 (pdf)

aprile 2015 (pdf) - april 2015 (pdf)

marzo 2015 (pdf) - marec 2015 (pdf)

febbraio 2015 (pdf) - februar 2015 (pdf)

gennaio 2015 (pdf) - januar 2015 (pdf)

dicembre 2014 (pdf) - december 2014 (pdf)

novembre 2014 (pdf) - november 2014 (pdf)

ottobre 2014 (pdf) - oktober 2014 (pdf)

settembre 2014 (pdf) - september 2014 (pdf)

agosto 2014 (pdf) - avgust 2014 (pdf)

luglio 2014 (pdf) - julij 2014 (pdf)

giugno 2014 (pdf) - junij 2014 (pdf)

maggio 2014 (pdf) - maj 2014 (pdf)

aprile 2014 (pdf) - april 2014 (pdf)

marzo 2014 (pdf) - marec 2014 (pdf)

febbraio 2014 (pdf) - februar 2014 (pdf)

gennaio 2014 (pdf) - januar 2014 (pdf)

dicembre 2013 (pdf) - december 2013 (pdf)

novembre 2013 (pdf) - november 2013 (pdf)

ottobre 2013 (pdf) - oktober 2013 (pdf)

settembre 2013 (pdf) - september 2013 (pdf)

agosto 2013 (pdf) - avgust 2013 (pdf)

luglio 2013 (pdf) - julij 2013 (pdf)

giugno 2013 (pdf) - junij 2013 (pdf)

maggio 2013 (pdf) - maj 2013 (pdf)

aprile 2013 (pdf) - april 2013 (pdf)