-
- trasporto scolastico comunale nell'Anno scolastico 2019/2020 - modulo per la domanda di adesione al servizio (it)- scadenza: 17/06/2019
- občinski šolski prevoz v šolskem letu 2019/2020 - obrazec za prijavo k storitvi (it)- zapade: 17/06/2019
- trasporto scolastico comunale nell'Anno scolastico 2019/2020 - modulo per la domanda di adesione al servizio (sl)- scadenza: 17/06/2019
- občinski šolski prevoz v šolskem letu 2019/2020 - obrazec za prijavo k storitvi (sl)- zapade: 17/06/2019
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2018/2019 - scadenza: 28/02/2018 - modulo per la domanda (it-sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2018/2019 - zapade: 28/02/2018 - obrazec za prošnjo (it-sl)
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2017/2018
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2017/2018 - scadenza-zapade: 19/01/2018
- mensa scolastica a.s. 2017/2018 a.s. 2017/2018 - modulo per la domanda di adesione al servizio (it-sl)- scadenza: 30/06/2017
- občinska šolska kosila v šolskem letu 2017/2018 - obrazec za prijavo k storitvi (it-sl)- zapade: 30/06/2017
- trasporto scolastico comunale nell'Anno scolastico 2017/2018 - modulo per la domanda di adesione al servizio (it)- scadenza: 19/06/2017
- občinski šolski prevoz v šolskem letu 2017/2018 - obrazec za prijavo k storitvi (it)- zapade: 19/06/2017
- trasporto scolastico comunale nell'Anno scolastico 2017/2018 - modulo per la domanda di adesione al servizio (sl)- scadenza: 19/06/2017
- občinski šolski prevoz v šolskem letu 2017/2018 - obrazec za prijavo k storitvi (sl)- zapade: 19/06/2017
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2017/2018 - scadenza: 28/02/2017 - modulo per la domanda (it-sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2017/2018 - zapade: 28/02/2017 - obrazec za prošnjo (it-sl)
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2017/2018 - scadenza: 28/02/2017 - INFO (it-sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2017/2018 - zapade: 28/02/2017 - INFO (it-sl)
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2016/2017
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2016/2017 - scadenza-zapade: 13/01/2017
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2016-2017 - domanda it
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2016-2017 - prošnja it
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2016-2017 - domanda sl
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2016-2017 - prosnja sl
- avviso anno scolatico 2016-17 iscrizione al servizio di ristorazione scolastica
- obvestilo šolsko leto 2016-17 koristenje storitve šolskih kosil
- domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica anno scolastico 2016-2017
- prošnja za koristenje storitve šolskih kosil v šolskem letu 2016-2017
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2016/2017 - scadenza: 29/02/2016 - modulo per la domanda al nido di Dolina (it-sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2016/2017 - zapade: 29/02/2016 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini (it-sl)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2016/2017 - scadenza: 29/02/2016 - modulo per la domanda (it)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2016/2017 - zapade: 29/02/2016 - obrazec za prošnjo (it)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2016/2017 - SCADENZA: 29/02/2016 - modulo per la domanda (sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2016/2017 - ZAPADE: 29/02/2016 - obrazec za prošnjo (sl)
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2015/2016
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2015/2016 - scadenza-zapade: 15/01/2016
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2015/2016 - modulo per la domanda al nido di Dolina (it-sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2015/2016 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini (it-sl)
- domanda di iscrizione al centro estivo sportivo 2015
- prošnja za vpis v športni poletni center 2015
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2015-2016 - domanda it
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2015-2016 - prošnja it
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2015-2016 - domanda sl
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2015-2016 - prosnja sl
- domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica anno scolastico 2015-2016
- prošnja za koristenje storitve šolskih kosil v šolskem letu 2015-2016
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2014/2015
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2014/2015 - scadenza-zapade: 27/02/2015
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2015/2016 - scadenza: 27/02/2015 - modulo per la domanda al nido di Dolina (it-sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2015/2016 - zapade: 27/02/2015 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini (it-sl)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2015/2016 - scadenza: 06/02/2015 - modulo per la domanda (it)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2015/2016 - zapade: 06/02/2015 - obrazec za prošnjo (it)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2015/2016 - SCADENZA: 06/02/2015 - modulo per la domanda (sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2015/2016 - ZAPADE: 06/02/2015 - obrazec za prošnjo (sl)
- domanda di iscrizione al centro estivo sportivo 2014
- prošnja za vpis v športni poletni center 2014
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2014-2015 - domanda it
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2014-2015 - prošnja it
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2014-2015 - domanda sl
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2014-2015 - prosnja sl
- domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica anno scolastico 2014-2015
- prošnja za koristenje storitve šolskih kosil v šolskem letu 2014-2015
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2013/2014
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2013/2014 - scadenza-zapade: 28/02/2014
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2014/2015 - scadenza: 28/02/2014 - modulo per la domanda al nido di Dolina (it-sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2014/2015 - zapade: 28/02/2014 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini (it-sl)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2014/2015 - scadenza: 14/02/2014 - modulo per la domanda (it)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2014/2015 - zapade: 14/02/2014 - obrazec za prošnjo (it)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2014/2015 - SCADENZA: 14/02/2014 - modulo per la domanda (sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2014/2015 - ZAPADE: 14/02/2014 - obrazec za prošnjo (sl)
- domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica anno scolastico 2013-2014
- prošnja za koristenje storitve šolskih kosil v šolskem letu 2013-2014
- domanda di iscrizione al centro estivo tradizionale 2013
- prošnja za vpis v tradicionalni poletni center 2013
- domanda di iscrizione al centro estivo sportivo 2013
- prošnja za vpis v športni poletni center 2013
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2013-2014 - domanda it
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2013-2014 - prošnja it
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2013-2014 - domanda sl
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2013-2014 - prosnja sl
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2013/2014 - SCADENZA: 28/02/2013 - modulo per la domanda al nido di Dolina (bilingue)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2013/2014 - ZAPADE: 28/02/2013 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini (dvojez.)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2013/2014 - SCADENZA: 28/02/2013 - modulo per la domanda (ITA)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2013/2014 - ZAPADE: 28/02/2013 - obrazec za prošnjo (ITA)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2013/2014 - SCADENZA: 28/02/2013 - modulo per la domanda (SLO)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2013/2014 - ZAPADE: 28/02/2013 - obrazec za prošnjo (SLO)
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2012/2013
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2012/2013 - SCADENZA-ZAPADE: 28/02/2013
- domanda di iscrizione al centro estivo tradizionale 2012
- prošnja za vpis v tradicionalni poletni center 2012
- domanda di iscrizione al centro estivo sportivo 2012
- prošnja za vpis v športni poletni center 2012
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2012-2013 - domanda it
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2012-2013 - prošnja it
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2012-2013 - domanda sl
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2012-2013 - prosnja sl
- domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2012-2013 - domanda it
- prošnja za koristenje storitve šolskih kosil v šolskem letu 2011-2012 - prošnja it
- domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2012-2013 - domanda sl
- prošnja za koristenje storitve šolskih kosil v šolskem letu 2011-2012 - prošnja sl
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2012/2013 - SCADENZA: 08/03/2012 - modulo per la domanda (ITA)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2012/2013 - ZAPADE: 08/03/2012 - obrazec za prošnjo (ITA)
- iscrizioni all'asilo nido comunale Colibri' per l'anno scolastico 2012/2013 - SCADENZA: 08/03/2012 - modulo per la domanda (SLO)
- vpisovanja v občinske otroške jasli Colibri' za šolsko leto 2012/2013 - ZAPADE: 08/03/2012 - obrazec za prošnjo (SLO)
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2011/2012
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2011/2012
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina per l'anno scolastico 2012/2013 - SCADENZA: 29/02/2012 - modulo per la domanda al nido di Dolina (bilingue)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini za šolsko leto 2012/2013 - ZAPADE: 29/02/2012 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini (dvojez.)
- servizi integrativi pre e post-scolastici anno scolastico 2011-2012 - domanda it
- dopolnilna služba spremljanja (varstvo) otrok v šolskem letu 2011-2012 - prošnja it
- servizi integrativi pre e post-scolastici anno scolastico 2011-2012 - domanda sl
- dopolnilna služba spremljanja (varstvo) otrok v šolskem letu 2011-2012 - prošnja sl
- ATTENZIONE: Il termine per la presentazione delle richieste di iscrizione al CENTRO ESTIVO TRADIZIONALE, destinato ai bambini dai 3 agli 11 anni d'eta', che si svolgera' presso i locali del plesso scolastico di Domio nel periodo dal 4/07/2011 al 29/07/2011, viene prorogato fino a MERCOLEDI', 15 giugno 2011.
- POZOR: Rok za predložitev prošenj za vpis v TRADICIONALNI POLETNI CENTER, namenjen otrokom od 3. do 11. leta starosti, ki se bo odvijal v prostorih šolskega središča pri Domju od 04.07.2011 do 29.07.2011, je podaljšan do SREDE, 15. junija 2011.
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2011-2012 - domanda it
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2011-2012 - prošnja it
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2011-2012 - domanda sl
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2011-2012 - prosnja sl
- domanda di iscrizione al centro estivo 2011 (it)
- prošnja za vpis v poletni center 2011 (it)
- domanda di iscrizione al centro estivo 2011 (sl)
- prošnja za vpis v poletni center 2011 (sl)
- rinuncia iscrizione al centro estivo 2011 (it)
- odpoved za vpis v poletni center 2011 (it)
- rinuncia iscrizione al centro estivo 2011 (sl)
- odpoved za vpis v poletni center 2011 (sl)
- iscrizioni all'asilo nido Colibri' di Domio per l'anno scolastico 2010/2011 per la copertura, da aprile c.a., di un posto vacante - ISCRIZIONI DA: 10/03/2011 A: 18/03/2011 - modulo per la domanda al nido Colibri' (it)
- vpisovanja v otroške jasli Colibri' pri Domju za šolsko leto 2010/2011 za kritje, od aprila t.l., mesta, ki se je sprostilo - VPISOVANJA OD: 10/03/2011 DO: 18/03/2011 - obrazec za prošnjo za jasli Colibri' (it)
- iscrizioni all'asilo nido Colibri' di Domio per l'anno scolastico 2010/2011 per la copertura, da aprile c.a., di un posto vacante - ISCRIZIONI DA: 10/03/2011 A: 18/03/2011 - modulo per la domanda al nido Colibri' (sl)
- vpisovanja v otroške jasli Colibri' pri Domju za šolsko leto 2010/2011 za kritje, od aprila t.l., mesta, ki se je sprostilo - VPISOVANJA OD: 10/03/2011 DO: 18/03/2011 - obrazec za prošnjo za jasli Colibri' (sl)
- richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali e per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo - anno scolastico 2010/2011
- prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov ter za stroške šolskega prevoza za šoloobvezne učence - šolsko leto 2010/2011
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina ed all'asilo nido Colibri' di Domio per l'anno scolastico 2011/2012 - SCADENZA: 28/02/2011 - modulo per la domanda al nido di Dolina (bilingue)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini in v otroške jasli Colibri' pri Domju za šolsko leto 2011/2012 - ZAPADE: 28/02/2011 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini (dvojez.)
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina ed all'asilo nido Colibri' di Domio per l'anno scolastico 2011/2012 - SCADENZA: 28/02/2011 - modulo per la domanda al nido Colibri' (it)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini in v otroške jasli Colibri' pri Domju za šolsko leto 2011/2012 - ZAPADE: 28/02/2011 - obrazec za prošnjo za jasli Colibri' (it)
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina ed all'asilo nido Colibri' di Domio per l'anno scolastico 2011/2012 - SCADENZA: 28/02/2011 - modulo per la domanda al nido Colibri' (sl)
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini in v otroške jasli Colibri' pri Domju za šolsko leto 2011/2012 - ZAPADE: 28/02/2011 - obrazec za prošnjo za jasli Colibri' (sl)
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2010-2011 - domanda it
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2010-2011 - prosnja it
- pre-adesioni fruizione scuolabus comunale anno scolastico 2010-2011 - domanda sl
- predhodne prijave za uporabo občinskega šolabusa v šolskem letu 2010-2011 - prosnja sl
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina ed all'asilo nido Colibri' di Domio (per i soli residenti in Comune di di San Dorligo della Valle - Občina Dolina) per l'anno scolastico 2010/2011 - SCADENZA: 01/03/2010 - modulo per la domanda al nido di Dolina
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini in v otroške jasli Colibri' pri Domju (samo za osebe s stalnim bivališčem v občini Dolina) za šolsko leto 2010/2011 - ZAPADE: 01/03/2010 - obrazec za prošnjo za jasli v Dolini
- iscrizioni all'asilo nido comunale di Dolina ed all'asilo nido Colibri' di Domio (per i soli residenti in Comune di di San Dorligo della Valle - Občina Dolina) per l'anno scolastico 2010/2011 - SCADENZA: 01/03/2010 - modulo per la domanda al nido Colibri'
- vpisovanja v občinske otroške jasli v Dolini in v otroške jasli Colibri' pri Domju (samo za osebe s stalnim bivališčem v občini Dolina) za šolsko leto 2010/2011 - ZAPADE: 01/03/2010 - obrazec za prošnjo za jasli Colibri'
richiesta contributo per l'acquisto libri di testo e altri strumenti didattici individuali per gli alunni della scuola dell'obbligo per l'anno 2009/2010
prošnja za dodelitev finančnih prispevkov za nakup učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov za šoloobvezne učence za leto 2009/2010
domanda di iscrizione al centro estivo 2009
prošnja za vpis v poletni center 2009
domanda di iscrizione allo stage estivo di calcio/pallavolo 2009
prošnja za vpis v poletni nogometni/odbojkarsi kamp 2009
domanda di iscrizione all'asilo nido comunale di Dolina
prošnja za vpis v občinske dolinske jasli v Dolini
domanda di iscrizione all'asilo nido Colibri' di Domio
prošnja za vpis v jasli Colibri' pri Domju
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---