Area Servizi al cittadino - Sektor Storitve občanom
Urbanistica ed edilizia privata - Urbanistika in zasebne gradnje
Documenti pubblicati - Objavljeni dokumenti
AVVISO SULL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA - OBVESTILO O UPORABI OBRAZCEV
-
-
-
-
-
**čšž**