-
Avviso di adozione variante "non sostanziale" 28 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 28 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
Variante "non sostanziale" 28 al Piano Regolatore Generale Comunale con allegati
"Nebistvena" varjanta 28 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt s prilogami
Avviso di adozione variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
Variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale - Allegati 1, 2 e 3
"Nebistvena" varjanta 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt - Priloge 1, 2 in 3
Variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale - Rapporto ambientale preliminare
"Nebistvena" varjanta 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt - Predhodno okoljsko poročilo
Variante "non sostanziale" 27 al Piano Regolatore Generale Comunale - Verifica di significativita' dell'incidenza ecologica
"Nebistvena" varjanta 27 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt - Ugotovitev pomembnosti ekološkega vpliva
Avviso di adozione variante "non sostanziale" 26 al Piano Regolatore Generale Comunale per completamento di opere irrigue in localita' Monte D'Oro - 3. intervento
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 26 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt za izpopolnitev namakalnih del v kraju "Monte D'Oro" - 3. poseg
Avviso proroga deposito variante 25 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo podaljšavi obdobja za ogled varjante 25 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
Avviso di adozione variante "non sostanziale" 25 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju "nebistvene" varjante 25 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
Avviso di adozione variante 24 al Piano Regolatore Generale Comunale
Obvestilo o sprejetju varjante 24 na Občinski Splošni Regulacijski Načrt
Stato di fatto sul territorio
Obstoječe stanje na ozemlju
Piano struttura
Načrt ogrodja
Stato di fatto dei luoghi e dell'edificato (Tav. 1a)
Obstoječe stanje kranjev in naselij (Nač. 1a)
Stato di fatto dei luoghi e dell'edificato (Tav. 1b)
Obstoječe stanje kranjev in naselij (Nač. 1b)
Stato di fatto dei luoghi e dell'edificato (Tav. 1c)
Obstoječe stanje kranjev in naselij (Nač. 1c)
Aree edificate, aree urbanizzate (DPGR 0126/Pres. 20.04.95) (Tav. 2a)
Pozidane površine, urbanizirane površine (DPDO 0126/predstavljen 20.04.95) (Nač. 2a)
Aree edificate, aree urbanizzate (DPGR 0126/Pres. 20.04.95) (Tav. 2b)
Pozidane površine, urbanizirane površine (DPDO 0126/predstavljen 20.04.95) (Nač. 2b)
Aree edificate, aree urbanizzate (DPGR 0126/Pres. 20.04.95) (Tav. 2c)
Pozidane površine, urbanizirane površine (DPDO 0126/predstavljen 20.04.95) (Nač. 2c)
Ricognizione stato di attuazione P.R.G.C. vigente: Servizi e aree sottoposte a P.R.P.C. (Tav. 3a)
Pregled izvršnega stanja S.O.R.N.: Usluge in površine vključene v P.O.R.N. (Nač. 3a)
Ricognizione stato di attuazione P.R.G.C. vigente: Servizi e aree sottoposte a P.R.P.C. (Tav. 3b)
Pregled izvršnega stanja S.O.R.N.: Usluge in površine vključene v P.O.R.N. (Nač. 3b)
Ricognizione stato di attuazione P.R.G.C. vigente: Servizi e aree sottoposte a P.R.P.C. (Tav. 3c)
Pregled izvršnega stanja S.O.R.N.: Usluge in površine vključene v P.O.R.N. (Nač. 3c)
Reti tecnologiche: Fognatura (Tav. 4a)
Tehnološko omrežje: Kanalizacija (Nač. 4a)
Reti tecnologiche: Fognatura (Tav. 4b)
Tehnološko omrežje: Kanalizacija (Nač. 4b)
Reti tecnologiche: Fognatura (Tav. 4c)
Tehnološko omrežje: Kanalizacija (Nač. 4c)
Reti tecnologiche: Elettriche e telefoniche (Tav. 5a)
Tehnološko omrežje: Električno in telefonsko omrežje (Nač. 5a)
Reti tecnologiche: Elettriche e telefoniche (Tav. 5b)
Tehnološko omrežje: Električno in telefonsko omrežje (Nač. 5b)
Reti tecnologiche: Elettriche e telefoniche (Tav. 5c)
Tehnološko omrežje: Električno in telefonsko omrežje (Nač. 5c)
Reti tecnologiche: Acquedotto (Tav. 6a)
Tehnološko omrežje: Vodovod (Nač. 6a)
Reti tecnologiche: Acquedotto (Tav. 6b)
Tehnološko omrežje: Vodovod (Nač. 6b)
Reti tecnologiche: Acquedotto (Tav. 6c)
Tehnološko omrežje: Vodovod (Nač. 6c)
Reti tecnologiche: Metanizzazione (Tav. 7a)
Tehnološko omrežje: Način oskrbe z metanom (Nač. 7a)
Reti tecnologiche: Metanizzazione (Tav. 7b)
Tehnološko omrežje: Način oskrbe z metanom (Nač. 7b)
Reti tecnologiche: Metanizzazione (Tav. 7c)
Tehnološko omrežje: Način oskrbe z metanom (Nač. 7c)
Viabilita' e perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada (Tav. 8a)
Prometna ureditev in določitev obsega naseljenih območij po Zakonu o Prometu (Nač. 8a)
Viabilita' e perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada (Tav. 8b)
Prometna ureditev in določitev obsega naseljenih območij po Zakonu o Prometu (Nač. 8b)
Viabilita' e perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada (Tav. 8c)
Prometna ureditev in določitev obsega naseljenih območij po Zakonu o Prometu (Nač. 8c)
Proprieta' pubbliche (Tav. 9a)
Javna last (Nač. 9a)
Proprieta' pubbliche (Tav. 9b)
Javna last (Nač. 9b)
Proprieta' pubbliche (Tav. 9c)
Javna last (Nač. 9c)
Carta dei vincoli (Tav. 10a)
Karta obvez (Nač. 10a)
Carta dei vincoli (Tav. 10b)
Karta obvez (Nač. 10b)
Carta dei vincoli (Tav. 10c)
Karta obvez (Nač. 10c)
Zonizzazione (Tav. 11a)
Conizacija (Nač. 11a)
Zonizzazione (Tav. 11b)
Conizacija (Nač. 11b)
Zonizzazione (Tav. 11c)
Conizacija (Nač. 11c)
Relazione di analisi
Poročlo o analizi
Norme tecniche di attuazione
Tehnične izvajalne norme
Relazione di piano
Poročlo o načrtu
Quaderno dei servizi
Zvezek o storitvah
Quaderno dei servizi (tabelle)
Zvezek o storitvah (tabele)