-
Variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica dell'abitato di Dolina (avviso)
Varjanta Št. 1 Občinskega Posebnega Regulacijskega Načrta za naselje Dolina (obvestilo)