Area Servizi al cittadino - Sektor Storitve občanom
Urbanistica ed edilizia privata - Urbanistika in zasebne gradnje
Piano Regolatore Generale Comunale - Splošni Občinski Regulacijski Načrt

link alla pagina dei Piani Regolatori Particolareggiati Comunali - povezava na stran Občinskih Posebnih Regulacijskih Načrtov


Files in formato pdf - Datoteke v pdf formatu

Files in formato rtf - Datoteke v rtf formatu