Area Servizi al cittadino - Sektor Storitve občanom
Urbanistica ed edilizia privata - Urbanistika in zasebne gradnje
Piani Regolatori Particolareggiati Comunali - Občinski Posebni Regulacijski Načrti

link alla pagina del Piano Regolatore Generale Comunale - povezava na stran Splošnega Občinskega Regulacijskega Načrta


Files in formato pdf - Datoteke v pdf formatu

Files in formato rtf - Datoteke v rtf formatu