Statuto comunale e Regolamenti - Občinski statut in pravilniki

File pdf
Pdf datoteka

File rtf
Rtf datoteka